Innehåll som kan döljas

Läs mer

Vitlök ska planteras på hösten innan första frosten på en väl gödslad, solig plats & väldränerad jord då vitlök inte gillar väta. Plantera 5 cm ner i jorden och plantera med avstånd på 10-15cm. Under vintern behöver vitlöken inte någon omsorg men på våren vill vitlöken gärna ha vatten och när blasten vissnat så är vitlöken klar.