Lär dig mer om Stockros

Innehåll som kan döljas

Läs mer

Att odla stockrosor är relativt enkelt och belönande. Här är några grundläggande planteringsanvisningar för att hjälpa dig på vägen:

1. Välj rätt plats:
Stockrosor trivs bäst i soliga till delvis skuggade områden. Välj en plats med väldränerad jord.

2. Tidpunkt för plantering:
Plantera stockrosor på våren eller tidigt på hösten för att ge dem tillräckligt med tid att etablera sina rötter innan vintern.

3. Förbered marken:
Förbättra jorden genom att tillsätta kompost eller annan organisk materia för att öka näringsinnehållet och förbättra dräneringen.

4. Planteringsdjup:
Gräv en grop som är tillräckligt djup för att rymma rotsystemet. Placera roten nivå med markytan eller något djupare.

5. Avstånd mellan växterna:
Lämna tillräckligt med utrymme mellan varje stockros, vanligtvis cirka 60-90 cm, för att möjliggöra god luftcirkulation och för att undvika tävlan om näringsämnen.

6. Bevattning:
Vattna väl efter plantering och se till att hålla jorden jämnt fuktig under den första tillväxtperioden. Efter etablering är stockrosor toleranta mot torka.

7. Gödsling:
Gödsla med en balanserad gödselmedel vid plantering och därefter varje vår för att främja blomning och tillväxt.

8. Stöd:
Eftersom stockrosor kan bli ganska höga, överväg att sätta upp stöd eller spjut för att förhindra att stjälkarna böjer sig under blomningen.

9. Klippning:
Klipp bort vissna blommor för att främja fortsatt blomning. Klipp även ned stjälkarna till marknivå på hösten.

Följ dessa riktlinjer, och du kommer att njuta av vackra, färgglada blommor från dina stockrosor.